O nás

Tábor Ephesus vznikl před více než dvaceti lety a jméno dostal podle knížky, kterou se inspiroval. Zezačátku měl rodinný charakter, postupně se rozrostl na cca 15, 20, maximálně 30 dětí.

Několik "generací" účastníků už prošlo rádcovstvím a vydalo se po vlastních cestách. My současní rádcové jsme povětšinou také na táboře vyrostli a to, co nám dal do života, chceme poslat dál. Tábor, ač se jeho kolektiv mění, si zachovává specifickou atmosféru, možná díky zvykům, jako je společné ztišování před jídlem, možná díky přístupu, který jsme odkoukali od našich předchůdců a ti od svých.

O co se snažíme

Naším cílem je dětem zprostředkovávat nevšední zážitky, poskytnout jim prostor k seberozvíjení a uplatnění v kolektivu, podporovat jejich samostatné a zodpovědné rozhodování, úctu k přírodě i k člověku a touhu po objevování sebe sama. Tyto myšlenky realizujeme také tím, že jako téma celotáborové hry vždy volíme nějakou kulturu, národ, dobu, nebo dílo, jejichž filosofie je nám blízká. Téma pak převádíme do praxe prostřednictvím her prožitkových, tvořivých i akčních, rituálů, diskuzí, výtvarných a hudebních aktivit.

Naše desatero :-)

Tábor Ephesus