Spolek

V roce 2011 jsme se rozhodli naše účinkování více zoficiálnit a proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení, ze kterého se později stal změnou zákona spolek.

Spolek vznikl registrací na Ministerstvu vnitra dne 31.5.2011.

Spolek Tábora Ephesus

č.p. 460

Poličná

757 01

IČO: 22887539

č.ú.: 2600144808/2010 náhled

Jelikož jsme parta studentů a dobrovolníků z Čech i Slovenska, nikdy jsme neměli trvalé zázemí, jako třeba vlastní táborovou základnu nebo podobně. Proto je naše formální sídlo spolku v místě trvalého bydliště naší rádkyně Aleny Malúškové.

Tábory už dvacátým rokem pořádáme na různých tábořištích na Moravě.