Organizace tábora 2018

Nástup na tábor v úterý 31. 7. od 14:00 do 18:00 hodin.
Odjezd z tábora
v sobotu 11. 8. v 11:00 hodin.

Kontakty na vedoucí v průběhu tábora: Marek Slančík / vedoucí tábora +420 702576820

Seznam dokladů, které odevzdáte při nástupu na tábor:
Posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
Prohlášení zákonných zástupců dítěte, tj. bezinfekčnost (ne starší než 1 den)
Kopie průkazu pojištěnce

Strava

Prvním společným jídlem na táboře je snídaně v 7:50.

Vybavte dítě na cestu přiměřenou svačinou. Na večeři bude vhodný špekáček a pečivo, zeleninu zajistíme. Jídlo musí děti sníst v den příjezdu. Nesnědené jídlo, které se může zkazit, budeme muset druhý den vyhodit! Šetřete i se sladkostmi. Děti dostávají v rámci denní stravy pravidelně sladkosti nebo ovoce.

Seznam věcí

Nezbytné potřeby

Další potřebné věci

Užitečné věci na doplnění:

Povlečený polštářek, šňůra na prádlo a kolíčky, hudební nástroj, sluneční brýle, boty do vody, opalovací krém, kapsář (na uložení věcí ve stanu s provázky k jeho upevnění)


Kapesné: Doporučujeme kapesné max. ve výši 150 Kč
Cennosti: Nedávejte dětem cenné a nebezpečné věci, ani mobilní telefony, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.
Mobilní telefony: Na táboře není elektřina, proto není možné je nabíjet. Ze zkušenosti je ani nedoporučujeme, přesto necháváme možnost jejich použití v osobním volnu dětí. V případě nutnosti je možné dítě kontaktovat prostřednictvím mobilních telefonů vedoucích.

Vedení tábora nepřebírá zodpovědnost za poškození nebo ztrátu osobních věcí účastníka tábora.