Přihláška

Potvrzením přihlášky je zaplacení zálohy na účastnický příspěvek ve výši 1000 Kč / 37 € (nebo celé platby) do 1. 6. 2018 a to buď převodem na účet 2600144808/2010, nebo složenkou (kopii ústřižku přiložte k přihlášce). Zbylou částku (2300 Kč) zašlete na stejný účet do 16. 7. 2018.

Přihlášku můžete poslat jak elektronicky na náš email, nebo také klasicky poštou.

Při elektronické přihlášce využijte připravený formulář DOCX a pošlete do 1. 6. na email kontakt@taborephesus.org. Podpis připojíte osobně na začátku tábora.

Případně přihlášku vytiskněte ve formátu PDF a pošlete do 1. 6. na adresu:
Tábor Ephesus, Veronika V. Půčková, Klokotská 98, 390 01 Tábor

Závazná přihláška pro tábor 2018

DOCX        PDF

Ostatní dokumenty, které se odevzdávají k přihlášce po příjezdu na tábor, a také táborový řád (jako součást prohlášení zákonných zástupců), jsou k dispozici ke stažení v sekci dokumenty. Co si sbalit na tábor zjistíte v sekci Info.

Přihlaste se také na události na facebooku.