|  přihláška |  platba |  dokumenty |  o táboře |  seznam věcí |  táborový řád |  tábořiště |  GDPR |

 

Přihláška

Závazná přihláška na tábor Ephesus 2021

Potvrzením přihlášky je zaplacení zálohy ve výši 1000 Kč (nebo celé platby) do 1. 6. 2021.

Zbylou částku (2600 Kč) zašlete do 16. 7. 2021.

Nově používáme elektronický přihlašovací formulář, proto jsme pro vás připravili návod jak krok za krokem vyplnit přihlášku.

 

Platba

Platba převodem na běžný účet

Číslo účtu: 2600144808/2010

Uveďte variabilní symbol z Platební výzvy, která vám přijde na váš e-mail po odeslání přihlášky.

Platba fakturou

V případě čerpání z prostředků FKSP, nebo z příspěvku od zaměstnavatele, Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí zaslat nám objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte.

Marek Slančík, hlavní vedoucí
Tel.: +420 702 576 820
Email: Marek.Slancik@taborephesus.org

 

Informace k táboru

Nástup na tábor: čtvrtek 5. 8. od 14:00 do 17:00 hodin.

Odjezd z tábora: sobota 14. 8. v 10:00 hodin.

Strava začíná společnou večeří. Již tradičně si opečeme špekáčky (špekáčky, chléb, zelenina).

 

Dokumenty

Seznam dokladů, které odevzdáte při nástupu na tábor:

  1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte, tj. bezinfekčnost
  2. Kopie průkazu pojištěnce
  3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci

Dítě se může zúčastnit tábora pouze se souhlasem lékaře. Posudek má platnost dva roky, po skončení tábora Vám jej vrátíme a můžete ho využít na další akci.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Pozor, datum podpisu na prohlášení nesmí být starší než jeden den před odjezdem na tábor!

 

Doporučený seznam věcí na tábor

Co určitě sbalit dítěti na tábor? Podívejte se do našeho seznamu.

Prostor ve stanu je malý, proto doporučujeme sbalit věci do kufru. Dále se osvědčily plastové uzavíratelné boxy na uložení věcí, kapsáře na zavěšení, pytlík na ešus a příbor.

Co obsahuje KPZ?

Jak vyrobit hadrové koule?

 

Táborový řád

Táborový řád 2021

Chcete dítěti na tábor poslat pozdrav? Zde je adresa:

Junák - středisko Parkán
Tábor Ephesus
Indusova 1310
58813 Polná

 

Tábořiště Ochoz

Tábořiště Ochoz leží na Vysočině mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou asi 6 km od obce Polná. U tábořiště se nachází dva rybníky a potok. Tábořiště je jinak obklopeno lesy a loukami. Nejblíže se nachází vesnice Janovice, která je asi 2 km daleko.

Pro letní tábory se budují stany s podsadou pro dvě osoby a teepee. Stany jsou vybaveny vojenskými postelemi. Součástí tábořiště je také jedna větší dřevěná chata. V tábořišti je venkovní vojenská umývárna a sprcha. V tábořišti není elektřina.

Prohlédněte si fotografie tábořiště z loňského tábora.

Příjezd k tábořišti

1. Podstatné je odbočit na asfaltovú cestu vedoucí lesem na križovatce v půli cesty mezi vesnicemi Stáj a Záborná, sem by vám mohla najít cestu vaše navigace, nebo se podívejte na mapu: Odbočka ze silnice do tábořiště

2. Dále pokračujte autem lesní asfaltkou až dorazíte k tomuto místu kde odbočíte doprava: Následná odbočka doprava v lese

3. Lesní cesta vás už dovede k tábořišti, které je zde: Poloha tábořiště

Informace o zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky udělujete Spolku tábora Ephesus (IČ 22887539), jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v přihlášce za účelem přípravy, komunikace a realizace letního tábora s účastí přihlašovaného dítěte.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Konkretizace použití:

1. osobní údaje, jméno přihlašovaného dítěte, datum narození a bydliště přihlašovaného dítěte, jméno a e-mail zákonného zástupce, budou uchovány po dobu nejvíce 4 let. „Prohlášení zákonných zástupců“ odevzdávané při nástupu na tábor bude po účasti dítěte tvořit evidenci účasti po uvedenou dobu.

2. výše uvedené údaje spolu s údajem o zdravotní pojišťovně mohou být poskytnuty pojišťovně pro sjednání cestovního pojištění na dobu trvání tábora.

3. další údaje o dítěti budou použité pouze pro výchovný proces na táboře a zajištění individuálních potřeb dítěte. Po táboře budou přihlášky a kopie průkazů pojištěnce skartovány, lékařská potvrzení navrácena.

Souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a je možné ho kdykoli zrušit písemným oznámením na e-mailovou adresu kontakt@ephesus.org. V případě, že už dítě nastoupilo účast, zůstanou uchovány údaje z bodu 1 po dobu nejvíce 4 let.

Díky souhlasu se zasíláním informací vás pak budeme moci oslovit po táboře. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu dalšího tábora, zaslání pozvánky a přihlášky. Souhlas se zasíláním informací je možné zrušit písemným oznámením zvlášť, kdykoli a beze zbytku. Pokud souhlas nezrušíte, bude platný nanejvýš po dobu 3 let.

 

Tábor Ephesus