|  přihláška |  platba |  dokumenty |  o táboře |  seznam věcí |  táborový řád |  tábořiště |  GDPR |

 

Přihláška

Závazná přihláška na tábor Ephesus 2022 pro děti od 8 do 15 let

Máme plno, děkujeme

Potvrzením přihlášky je zaplacení zálohy ve výši 1500 Kč do třech týdnů od odeslání přihlášky.

Zbylou částku (2900 Kč) zašlete nejpozději do 24. 7. 2022.

Elektronický přihlašovací formulář prošel změnou, proto jsme pro vás připravili návod jak krok za krokem vyplnit přihlášku.

 

Platba

Platba převodem na běžný účet

Číslo účtu: 2600144808/2010

Uveďte variabilní symbol z Platební výzvy, která vám přijde na váš e-mail po odeslání přihlášky.

Platba fakturou

V případě čerpání z prostředků FKSP, nebo z příspěvku od zaměstnavatele, Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí zaslat nám objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte.

Marek Slančík, hlavní vedoucí
Tel.: +420 702 576 820
Email: Marek.Slancik@taborephesus.org

 

Informace k táboru

Nástup na tábor: čtvrtek 11. 8. od 14:00 do 17:00 hodin

Odjezd z tábora: sobota 20. 8. v 11:00 hodin

Strava začíná společnou večeří a končí společnou snídaní. První den si již tradičně opečeme špekáčky (špekáčky, chléb, zelenina).

 

Dokumenty

Seznam dokladů, které odevzdáte při nástupu na tábor:

  1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte, tj. bezinfekčnost
  2. Kopie průkazu pojištěnce
  3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci

Dítě se může zúčastnit tábora pouze se souhlasem lékaře. Posudek má platnost dva roky, po skončení tábora Vám jej vrátíme a můžete ho využít na další akci.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Pozor, datum podpisu na prohlášení nesmí být starší než jeden den před odjezdem na tábor!

 

Doporučený seznam věcí na tábor

Co určitě sbalit dítěti na tábor? Podívejte se do našeho seznamu.

Prostor ve stanu je malý, proto doporučujeme sbalit věci do kufru. Dále se osvědčily plastové uzavíratelné boxy na uložení věcí, kapsáře na zavěšení, pytlík na ešus a příbor.

Co obsahuje KPZ?

Jak vyrobit hadrové koule?

 

Táborový řád

Táborový řád 2022


Chcete dítěti na tábor poslat pozdrav? Zde je adresa:

Tábořiště Ovčín u Dražíče
Tábor Ephesus
Písecká Smoleč 29
398 43 Slabčice

 

Tábořiště Ovčín u Dražíče

Tábořiště Ovčín u Dražíče je salesiánská osada v okrese Týn nad Vltavou, nachází se 20 km od Písku.
Součástí osady je dům s kuchyní, společenskou místností. Součástí zahrady (cca 3 000 metrů) je velká krytá pergola, fotbalové hřiště, pískoviště, rybník, prostor pro stany s podsadami a sad. Tábořiště je jinak obklopeno poli, lesy a loukami.
Nejblíže se nachází vesnice Písecká Smoleč, která je asi 1 km daleko.

Pro letní tábory se budují stany s podsadou pro dvě osoby.

Prohlédněte si fotografie tábořiště. Stany na nich zachyceny nejsou, ale určitě si je dokážete představit :)

Příjezd k tábořišti

1. Ovčín se nachází mezi vesnicemi Písecká Smoleč a Březí na nefrekventované, asfaltové, úzké cestě

2. Zadejte do GPS adresu: Ovčín, Písecká Smoleč 29

3. Prostor pro parkovaní bude vyznačen.

Informace o zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky udělujete Spolku tábora Ephesus (IČ 22887539), jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v přihlášce za účelem přípravy, komunikace a realizace letního tábora s účastí přihlašovaného dítěte.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Konkretizace použití:

1. osobní údaje, jméno přihlašovaného dítěte, datum narození a bydliště přihlašovaného dítěte, jméno a e-mail zákonného zástupce, budou uchovány po dobu nejvíce 4 let. „Prohlášení zákonných zástupců“ odevzdávané při nástupu na tábor bude po účasti dítěte tvořit evidenci účasti po uvedenou dobu.

2. výše uvedené údaje spolu s údajem o zdravotní pojišťovně mohou být poskytnuty pojišťovně pro sjednání cestovního pojištění na dobu trvání tábora.

3. další údaje o dítěti budou použité pouze pro výchovný proces na táboře a zajištění individuálních potřeb dítěte. Po táboře budou přihlášky a kopie průkazů pojištěnce skartovány, lékařská potvrzení navrácena.

Souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a je možné ho kdykoli zrušit písemným oznámením na e-mailovou adresu kontakt@ephesus.org. V případě, že už dítě nastoupilo účast, zůstanou uchovány údaje z bodu 1 po dobu nejvíce 4 let.

Díky souhlasu se zasíláním informací vás pak budeme moci oslovit po táboře. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu dalšího tábora, zaslání pozvánky a přihlášky. Souhlas se zasíláním informací je možné zrušit písemným oznámením zvlášť, kdykoli a beze zbytku. Pokud souhlas nezrušíte, bude platný nanejvýš po dobu 3 let.

 

Tábor Ephesus